Centrální poloha

Neustadt – největší wilhelmovská čtvrť v Evropě

Náš hostel se nachází v samotném srdci čtvrtě Neustadt, kterou od historického vnitřního města odděluje řeka Labe. Pěšky se k nám dostanete po 30 minutách příjemné chůze a tramvají je to pouhé 4 zastávky.

Čtvrť Neustadt představuje kulturní centrum Drážďan. Nikde jinde ve městě nenajdete tolik klubů, kulturních míst, hospod, pouličního umění a jiných atrakcí jako u nás. Zejména v létě je běžné, že mnozí návštěvníci a obyvatelé sedí venku na chodníku, popíjejí a povídají si. Naše čtvrť je pestrobarevnou směsicí různých světonázorů a životních stylů, v níž vedle sebe stále žijí punkeři i právníci. Život se zde stále odehrává na ulicích, a to zejména během místního festivalu „Barevná republika Neustadt“ konaného uprostřed června.

Pro zvětšení klikněte na náhled fotografie...

Foto

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie

Náhled fotografie


Pro zobrazení snímků klikněte zde

90% budov, které zde můžete dnes vidět, pochází z přelomu 20. století – Neustadt je největší wilhelmovská čtvrť v Evropě. Ačkoliv čtvrť byla během 2. světové války poničena, neutrpěla takové škody jako centrum města. Označení Nové město je tudíž matoucí, protože se ve skutečnosti jedná o nejstarší část Drážďan.

Během existence NDR čtvrť Neustadt nebyla nijak přitažlivá. Skoro žádné byty neměly vlastní koupelnu, přičemž záchod se obvykle nacházel na chodbě. K vytápění budov se používalo zejména uhlí. Rozpad čtvrti Neustadt v hmotném i sociálním slova smyslu se nicméně neprojevil pouze negativně. Vzniklé vakuum skýtalo příležitost pro skupiny žijící na okraji společnosti a osoby, které měly problémy s východoněmeckým režimem. Ve čtvrti Neustadt tím vznikl prostor pro nekonvenční životní styly. Mezi nové obyvatele stěhující se do této čtvrti patřili zejména mladí lidé, studenti a umělci, kteří přicházeli do prázdných bytů a stali se squattery. Díky těmto skupinám čtvrť získala novou image: narodilo se Bunte Neustadt, rozverné Nové město, které si svou image uchovalo do dnešních dnů.

Silný vliv na téměř všechny obyvatele čtvrti mělo znovusjednocení země. Důvodem byla nejen jeho politická dimenze, ale zejména vzestup utopie, kolektivně sdíleného pocitu: spolu jsme silní a můžeme ledacos dokázat; nic není nemožné. Tato naděje, která, jak je při pohledu zpět zjevné, byla současně iluzí, uvolnila obrovskou energii.

Rok 1990 lze s ohledem na následující vývoj ve čtvrti Neustadt vnímat jako významný milník. Nikdy předtím ani nikdy potom lidé nezažívali tak silný pocit svobody. Jako houby po dešti v té době začaly vznikat různé projekty, hospody a iniciativy. Nad lidmi již nestál nikdo, kdo by je mohl omezovat. Každý si tehdy plnými doušky užíval nabyté svobody.

Jelikož je kvůli své výhodné poloze a okouzlujícím starým budovám atraktivní pro investory, stala se čtvrť Neustadt v roce 1991 oficiální oblastí určenou k renovaci. Od té doby byla díky své centrální poloze a kvalitní výstavbě transformována ze šedého bezútěšného místa na oblíbenou rezidenční lokalitu.

Tato změna s sebou přinesla zánik squatů, odchod ilegálních nájemníků a zavedení kampaní proti graffiti. Ve čtvrti byly otevřeny nové hospody, jejichž rozmanitost překonává všechna ostatní města v Německu a malé elegantní a drahé obchody s oblečením atd.

Pokud se rozhodnete pro pobyt v našem hostelu, neměli byste zapomínat, že tato čtvrť patří v Drážďanech k  nejživějším. To na jednu stranu znamená, že v naší těsné blízkosti najdete bohatý výběr hospod a zábavy a současně, že byste měli být připraveni v noci tolerovat určitý hluk, protože lidé v hospodách a na ulicích se jen neradi baví šeptem.